Produits - Etangs

Tillman Chemical Building Materials

Uitgebreide informatie en prijzen worden op aanvraag verstrekt. Bij het toepassen van onze producten dienen vooraf geschiktheidsproeven te worden uitgevoerd. Onze adviezen en gegevens worden verstrekt naar beste weten en kunnen, doch kunnen nimmer aanleiding zijn tot enige aansprakelijkheid. Al onze producten dienen te worden behandeld overeenkomstig de geldende veiligheids- en afvalstoffenrichtlijnen. Op al onze verkooptransacties zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Arnhem onder nummer 0003.