Tillman

Tillman GardenTechnology
Tillman GardenTechnology
Tillman GardenTechnology
Tillman GardenTechnology
Tillman GardenTechnology

Vijverfinish TM Artikelnummer: 29607

Omschrijving

Vijverfinish TM is een hoogwaardige 3 componenten kwarts/epoxymortel die speciaal is ontwikkeld voor het afwerken van vijverranden. Na het aanbrengen en uitharden van Vijverfinish TM ontstaat een duurzaam, steenachtig oppervlak welke het uiterlijk heeft van grindfolie.

Toepassing

Vijverfinish TM wordt ingezet voor het verfraaien van vijverranden en andere oppervlakken in en om vijvers. Vijverfinish TM kan onder meer worden aangebracht op diverse soorten kunststof folie, beton, staal en steenachtige materialen.

Werkwijze

Component A eerst mengen tot een homogeen geheel. Component B in zijn geheel hieraan toevoegen en opnieuw circa 3 minuten mengen. Het mengsel over het te behandelen oppervlak uitgieten en met een blokkwast gelijkmatig in een dunne laag uitsmeren. Het oppervlak vervolgens met component C instrooien. Het instrooimateriaal vervolgens met bijvoorbeeld een verfroller licht aandrukken waarna, na verharding het overmaat aan instrooimateriaal kan worden weggeborsteld. De verwerkingstijd is temperatuursafhankelijk. Bij 20ºC zal deze 15 tot 30 minuten bedragen, hetgeen een snel resultaat oplevert. Bij lagere temperaturen is de verwerkingstijd langer. Niet verwerken onder 5ºC. Het verbruik is afhankelijk van de hoedanigheid van de ondergrond en de toegepaste laagdikte. 2,5 kg Vijverfinish TM (component A, B en C) is voldoende voor circa 0,75 tot 1 m² afhankelijk van de opgebrachte laagdikte.

Opmerking

De te behandelen oppervlakken dienen schoon, vetvrij en absoluut droog te zijn om een goede aanhechting met de ondergrond te waarborgen. Bij toepassing op hout en beton dienen deze ook intern droog te zijn. Het dragen van handschoenen en beschermende kleding is tijdens de verwerking aan te raden. Gebruikt gereedschap dient regelmatig tijdens en direct na gebruik te worden gereinigd met een oplosmiddel (thinner). Verharde Vijverfinish TM is niet meer van gereedschap te verwijderen.