Tillman

Tillman GardenTechnology
Tillman GardenTechnology
Tillman GardenTechnology
Tillman GardenTechnology
Tillman GardenTechnology

Ondergrondversteviging TM Artikelnummer: 29701

Omschrijving

Ondergrondversteviging TM is een cementgebonden product dat speciaal is ontwikkeld ten behoeve van het verstevigen van de ondergrond bij het aanbrengen van (sier-)bestrating. Door de uitgekiende samenstelling en eigenschappen van Ondergrondversteviging TM hoeft beduidend minder opvulzand te worden toegepast. Doordat Ondergrondversteviging TM na het verwerken uithardt, zal mede door het verdelen van eventuele belasting over een groter oppervlak, verzakking van het straatwerk sterk worden verminderd. Ook krijgt onkruid geen kans meer om vanuit de ondergrond door de verharde laag heen te groeien.

Toepassing

Ondergrondversteviging TM wordt toegepast voor het verstevigen van de ondergrond bij de aanleg van:

 • (sier-)bestrating
 • terrassen
 • trottoirs
 • fietspaden
 • opritten
 • parkeerplaatsen enz.
 • Ondergrondversteviging TM is toepasbaar bij het leggen van tegels, betonnen straatstenen, gebakken straatsstenen, natuursteen, cobblestones etc.

  Werkwijze

  De ondergrond egaliseren en goed verdichten. Vervolgens, afhankelijk van de uiteindelijke belasting van het (sier-)straatwerk, een onderlaag van 8 tot 18 cm zand en Ondergrondversteviging TM aanbrengen. Bij geringe belasting, zoals bijvoorbeeld een voetpad, kan de onderlaag bestaan uit ongeveer 3 tot 5 cm vulzand en 5 cm Ondergrondversteviging TM. Bij fabrieksterreinen of opritten zal de onderlaag bestaan uit 5 tot 8 cm vulzand en 10 cm Ondergrondversteviging TM. Bij het leggen van de (sier)bestrating een deel van de zandlaag en de Ondergrondversteviging TM met elkaar vermengen. Na het leggen kan het (sier-) straatwerk zoals gebruikelijk worden afgetrild en ingezand. Door het aanwezige vocht uit het opvulzand en de ondergrond en door water afkomstig van regenbuien zal Ondergrondversteviging TM uitharden waardoor de ondergrond één geheel vormt. Aangezien de onderlaag na het uitharden weinig of geen water doorlaat moet de bestrating zodanig worden aangelegd dat (hemel)water gemakkelijk kan worden afgevoerd.