Tillman

Tillman InfraTechnology
Tillman InfraTechnology
Tillman InfraTechnology
Tillman InfraTechnology
Tillman InfraTechnology
`

Crack Filler TM

Omschrijving

Crack Filler TM is een minerale mortel die (conform het Bouwstoffenbesluit) te scheiden is van bitumen of teer. Mede door de hoge vloeibaarheid is Crack Filler TM eenvoudig te verwerken en breed toepasbaar. Het grote voordeel van Crack Filler TM is dat deze direct op een nog vochtige ondergrond aangebracht kan worden. Dit in tegenstelling tot andere bitumen- of teergebonden systemen.

Toepassing

Door toenemende verkeersintensiteit en weersinvloeden, maar ook als gevolg van constructiefouten kan scheurvorming in asfalt- of betonverhardingen ontstaan. Scheuren die een direct gevaar voor de weggebruiker kunnen opleveren en dus een spoedig herstel behoeven. Een dergelijke reparatie dient niet alleen snel, maar uiteraard ook duurzaam en efficiënt te worden uitgevoerd. Scheuren in asfalt- of betonverhardingen kunnen onder verschillende invloeden ontstaan. Te denken valt aan reflectie vanuit de ondergrond, veroudering van dagtassen of verwering van langsnaden. Deze verschillende vormen van scheuren vragen elk een individuele aanpak. Een behandeling die de levensduur van het wegdek vergroot en de verkeersveiligheid snel en voor lange tijd waarborgt.

Werkwijze

Voor een adequate reparatie van scheuren in asfalt- of betonverhardingen zal in eerste instantie gekozen moeten worden voor het alsnog aanbrengen van deuvels en krammen of het constructief plaatsen van andersoortige verankeringen. Hierdoor vindt er een constructief herstel plaats en kunnen dwarskrachten worden overgebracht. Crack Filler TM aanmaken met leidingwater tot een zeer plastische mortel. Eerst leidingwater in de menger, daarna Crack Filler TM toevoegen. Afhankelijk van de mengintensiteit moet de mengtijd worden aangepast tot er een homogene en klontvrije mortel is ontstaan. Het te behandelen oppervlak vóór applicatie opfrezen en verweerd materiaal verwijderen. De ondergrond voorbevochtigen en vervolgens afdichten met behulp van Crack Filler TM. Hierdoor worden verdere beschadigingen van de constructie, evenals het indringen van water en de daarmee samenhangende scheurvorming in de toekomst voorkomen.

Opmerking

Voor het verwerken van Crack Filler TM moet de temperatuur van zowel het materiaal, de ondergrond als de omgeving minimaal 5ºC zijn.