Tillman

Tillman InfraTechnology
Tillman InfraTechnology
Tillman InfraTechnology
Tillman InfraTechnology
Tillman InfraTechnology
`

Kleefmortel TM

Omschrijving

Kleefmortel TM is een hoogwaardige cementgebonden poederlijm voor het verlijmen van allerhande betonelementen. Kleefmortel TM wordt samengesteld uit hoogwaardige bindmiddelen en speciale toeslagstoffen. Kleefmortel TM is snel uithardend, krimparm en heeft een zéér hoge kleefkracht.

Toepassing

Kleefmortel TM wordt toegepast voor het verlijmen van betonnen afdekbanden en het vastzetten van (lichtgewicht) betonelementen zoals trottoirbanden, stootranden, betonstenen, straatmeubilair en verkeersgeleiders. Door de snelle uitharding kunnen arbeidsuren en overlast in sterke mate worden gereduceerd. Kleefmortel TM is bovendien vorst- en dooizoutbestendig.

Werkwijze

De ondergrond dient vrij van verontreinigingen en constructief sterk genoeg te zijn. Kleefmortel TM ter plaatse aanmaken met leidingwater en goed mengen tot een zwak plastische mortel. Afhankelijk van de mengintensiteit moet de mengtijd worden aangepast tot er een homogene en klontvrije mortel is ontstaan. De ondergrond goed voorbevochtigen en de lijm op het gehele te verlijmen oppervlak aanbrengen. De vers aangebrachte Kleefmortel TM moet tegen uitdrogen worden beschermd. Per zak van 25 kg is circa 3,0 tot 3,5 liter water benodigd. Als uitlevering kan worden aangehouden: 100 kg Kleefmortel TM geeft ca. 50 liter gebruiksklare lijm.

Opmerking

Voor het verwerken van Kleefmortel TM moet de temperatuur van zowel het materiaal, de ondergrond als de omgeving minimaal 5ºC zijn. Het dragen van handschoenen en beschermende kleding is tijdens de verwerking aan te raden. Gebruikt gereedschap dient direct na gebruik te worden gereinigd met water. Opgedroogde Kleefmortel TM is niet meer van gereedschap te verwijderen.