Tillman

Tillman InfraTechnology
Tillman InfraTechnology
Tillman InfraTechnology
Tillman InfraTechnology
Tillman InfraTechnology
`

Plugmortel TM

Omschrijving

Plugmortel TM is samengesteld uit zeer snel met water reagerende bindmiddelen en toeslagmaterialen. Toegevoegde gemodificeerde kunststoffen zorgen voor een goede hechting aan de ondergrond, een zeer snelle bindtijd en een grote waterdichtheid. Aangemaakt met water is Plugmortel TM binnen enkele minuten verhard. De verwerkingstijd van de mortel varieert, mede afhankelijk van temperatuur en producttype. Globaal kunnen de volgende verwerkingstijden worden aangehouden: Type 1 30 seconden tot 2 minuten Type 2 5 minuten tot 25 minuten

Toepassing

Plugmortel TM wordt gebruikt voor het uitvoeren van kleine reparaties aan beton. Te denken valt aan het voegen en dichten van aansluitingen van kelderwanden en -vloeren of het waterdicht voegen of herstellen van riool- en afwateringssystemen. Verder is Plugmortel TM uitstekend geschikt voor het afdichten van waterlekkages welke zijn ontstaan door scheuren, barsten of andere gebreken in beton en metselwerk van bijvoorbeeld funderingsmuren, kelders, putten, reservoirs, zuiveringsinstallaties, etc.

Werkwijze

Om een goede hechting te verkrijgen moeten scheuren of voegen in een V-vorm worden uitgehakt en dient het oppervlak vrij te zijn van verontreinigingen en loszittende delen. Plugmortel TM met water aanmaken. Plugmortel TM aan het aanmaakwater toevoegen en tot een smeerbare, troffelbare mortel verwerken. Vervolgens de plugmortel snel aanbrengen met een troffel of stalen spaan. Plugmortel TM type 1 kan zonder mengen als poeder tegen een lekkage worden aangedrukt. Het product dient dan enkele tientallen seconden op de plaats van de lekkage te worden vastgehouden tot de mortel is verhard. Als de lekkage is verholpen kan vervolgens het oppervlak worden afgewerkt. Zo kunnen bijvoorbeeld lekkages met zogenaamd drukkend water worden gerepareerd. Tip: gezien de snelle afbindtijd slechts kleine hoeveelheden tegelijk aanmaken. Als uitlevering wordt aangehouden: 2 kg Plugmortel TM, aangemaakt met water, vult een ruimte van ongeveer 1 liter.

Opmerking

Gebruikt gereedschap dient direct na gebruik te worden gereinigd met water.