Tillman

Tillman InfraTechnology
Tillman InfraTechnology
Tillman InfraTechnology
Tillman InfraTechnology
Tillman InfraTechnology
`

Rioolreparatiemortel TM

Omschrijving

Rioolreparatiemortel TM is een mengsel van hoogwaardige bindmiddelen en toeslagmaterialen. Toegevoegde polymeren zorgen voor een snelle sterkteontwikkeling, een optimale hechting en een goede afdichting tussen de betonnen bouwdelen. De mortel biedt een zeer hoge weerstand tegen agressieve milieus zoals dat voorkomt bij riool- en afwateringssystemen. Rioolreparatiemortel TM is snel uithardend en krimparm.

Toepassing

Rioolreparatiemortel TM is uiterst geschikt voor het maken van aansluitingen aan rioolputten en is zowel in situ als in prefabricage toepasbaar. De aansluiting is waterdicht en de aanhechting tussen de onderdelen is optimaal. Ook kan Rioolreparatiemortel TM worden ingezet voor het repareren van rioolbuizen en -putten. De snelle uitharding maakt het mogelijk binnen enkele uren een goed resultaat te verkrijgen. Hierdoor kan het aantal arbeidsuren in sterke mate worden gereduceerd.

Werkwijze

De ondergrond waarop Rioolreparatiemortel TM moet worden aangebracht dient vrij te zijn van verontreinigingen. Vóór applicatie loszittende delen verwijderen. Rioolreparatiemortel TM wordt aangemaakt met leidingwater tot een zwak plastische specie. Afhankelijk van de mengintensiteit moet de mengtijd worden aangepast tot er een homogene en klontvrije mortel is ontstaan. Het meest doelmatig gaat het mengen met een mechanisch roerwerk. De ondergrond goed voorbevochtigen. De mortel aanbrengen met een stalen spaan. Na het afwerken van de mortel dient deze tegen uitdroging te worden beschermd. Per zak van 25 kg Rioolreparatiemortel TM is ongeveer 2,0 tot 3,5 liter water benodigd. 25 kg Rioolreparatiemortel TM aangemaakt met water geeft ongeveer 12,5 liter mortel.

Opmerking

Voor het verwerken van Rioolreparatiemortel TM moet de temperatuur van zowel het materiaal, de ondergrond als de omgeving minimaal 5ºC zijn.