Tillman

Tillman InfraTechnology
Tillman InfraTechnology
Tillman InfraTechnology
Tillman InfraTechnology
Tillman InfraTechnology
`

stelmortel TM

Omschrijving

Stelmortel TM is een snelzettende stelmortel voor het op hoogte brengen van nieuwe, of het ophogen van bestaande putafdichtingen. Stelmortel TM is samengesteld uit zeer snel met water reagerende bindmiddelen en toeslagmaterialen met een maximale korrelgrootte van 4 mm. Toegevoegde kunststofcomponenten zorgen voor een goede hechting aan de ondergrond.

Toepassing

Stelmortel TM is speciaal ontwikkeld om wegenbouwkundige en bestratingswerken vlot en efficiënt te laten verlopen. Het toepassen van een bekisting is overbodig. De snelle uitharding maakt het mogelijk binnen zeer korte tijd een goed resultaat te verkrijgen. Hierdoor kan verkeershinder tot een minimum worden beperkt. Tevens wordt het aantal arbeidsuren in sterke mate gereduceerd. Stelmortel TM vindt ook zijn toepassing bij reparaties aan betonwegen, bruggen, viaducten en verkeerspleinen die na korte tijd weer in gebruik moeten worden genomen, of bij reparaties aan afwateringssystemen of rioolbuizen. Daarnaast kan Stelmortel TM worden gebruikt voor het monteren van parkeermeters of verkeersborden en bij verankeringen. Door de snelle uithardingstijd en hoge sterkteontwikkeling zijn meerdere fasen in de uitvoering, zonder wachttijd, achtereen uit te voeren.

Werkwijze

De ondergrond dient vrij te zijn van verontreinigingen. Vóór applicatie beschadigde delen herstellen en loszittende delen verwijderen. Rondom de te verhogen putafdichting het asfalt wegbreken. Stelmortel TM ter plaatse met circa 3,75 liter leidingwater per zak aanmaken tot een zwak plastische mortel. Eerst leidingwater in de menger, daarna Stelmortel TM toevoegen. Afhankelijk van de mengintensiteit moet de mengtijd worden aangepast tot een homogene en klontvrije mortel is ontstaan. Vóór applicatie de ondergrond goed voorbevochtigen. Stelmortel TM met een stalen spaan tot de gewenste hoogte opbrengen en daarna de putafdichting plaatsen. De verwerkingstijd is ongeveer 15 minuten na aanmaak (bij een temperatuur van 20ºC). 2 kg Stelmortel TM aangemaakt met water vult een ruimte van ongeveer 1 liter.

Opmerking

Voor het verwerken van Stelmortel TM moet de temperatuur van zowel het materiaal, de ondergrond als de omgeving minimaal 5ºC zijn.