Tillman

Tillman InfraTechnology
Tillman InfraTechnology
Tillman InfraTechnology
Tillman InfraTechnology
Tillman InfraTechnology
`

ZOAB Filler TM

Omschrijving

ZOAB Filler TM is een kant-en-klare, kunststofgemodificeerde minerale mortel voor het vullen van Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB). De aangemaakte mortel is eenvoudig te verwerken en garandeert een effectief resultaat.

Toepassing

ZOAB Filler TM wordt toegepast bij het opvullen van scheuren en gaten of ter voorkoming van remribbels en/of spoorvorming bij bijvoorbeeld kruispunten, busbanen en rotondes. Daarnaast kan ZOAB Filler TM worden gebruikt op opslagterreinen waar indrukkingen in de ondergrond ontstaan door puntbelasting of intensief gebruik. Onder andere bij tankstations, autowasplaatsen, garagebedrijven en vliegveldplatforms is ZOAB Filler TM toepasbaar. ZOAB Filler TM is in twee versies verkrijgbaar met verschillende uithardingstijden. Bij toepassing van de standaardversie kan het oppervlak na circa 12 uur belast worden. De snelle versie maakt het mogelijk het oppervlak binnen enkele uren te belasten. Hierdoor kan men het aantal arbeidsuren en veelal ook reisuren in sterke mate reduceren. ZOAB Filler TM is door de uitstekende vloei-eigenschappen zeer goed te verpompen, heeft een lange verwerkingstijd en is bovendien vorst- en dooizoutbestendig.

Werkwijze

De ondergrond waarop het ZOAB moet worden aangebracht dient over voldoende draagkracht te beschikken. Aanbrengen in een constante laagdikte van circa 4 tot 6 centimeter. Tevens moet het ZOAB een hoge permeabiliteit hebben en tussen de 20 en 30% aan holle ruimten bezitten. Het te behandelen ZOAB dient zowel aan het oppervlak als in de dieper gelegen delen vrij te zijn van verontreinigingen. ZOAB Filler TM is ter plaatse aan te maken met leidingwater tot een plastische mortel. Voeg in een menger de droge ZOAB Filler TM aan het aanmaakwater toe. Afhankelijk van de mengintensiteit moet de mengtijd worden aangepast tot er een homogene en klontvrije mortel is ontstaan. De aangemaakte ZOAB Filler TM met een rubberen trekker verdelen en het overtollige materiaal verwijderen. Om een te snelle uitdroging te voorkomen en een verhoging van de stroefheid te verkrijgen kan het oppervlak vervolgens met zand worden bedekt. Uithardingstijden zijn uiteraard temperatuurafhankelijk. Bij lage temperaturen zal ZOAB Filler TM langzamer uitharden, waarbij het raadzaam is het oppervlak af te dekken met folie. Gezien de uitstekende vloei-eigenschappen van ZOAB Filler TM is trillen van het oppervlak niet noodzakelijk. Wanneer echter twijfel bestaat over de opbouw van het ZOAB wordt trillen van het oppervlak wel geadviseerd.

Opmerking

Voor het verwerken van ZOAB Filler TM moet de temperatuur van zowel het materiaal, de ondergrond als de omgeving minimaal 5ºC zijn.